Zgłoszenie udziału w seminarium biznesowym

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w seminarium biznesowym. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Będziemy także wdzięczni za zgodę na dalszy kontakt, aby informować Państwa o aktualnościach związanych z organizacją seminarium.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, potwierdzimy możliwość Państwa udziału w seminarium na dwa tygodnie przed datą wybranego seminarium gospodarczego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty transportu i zakwaterowania w Dubaju oraz biletu na teren Expo są po stronie uczestników wydarzenia.


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  wprowadzonych przeze mnie w procesie rejestracji na udział w seminarium biznesowym, (dalej „Wydarzenie”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Wydarzeniu. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem *


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu produktów własnych PAIH S.A. i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dla celów marketingu produktów i usług własnych PAIH S.A., tj. przesyłanie informacji o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez PAIH S.A. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. **


Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przekazywanie przez PAIH S.A. w ramach jej statutowej działalności moich danych osobowych do Organizatora Expo 2020 w Dubaju, znajdującego się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu udziału w seminarium inwestycyjnym. Zostałem poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń może wiązać się takie przekazanie. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem *

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Forum

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne