Formularz zgłoszenia zainteresowania udziałem w Forum Gospodarczym

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w Polsko-Arabski Forum Gospodarczym.

Forum odbędzie się 6 grudnia 2021 roku w Dubaju.

Chcąc jak najlepiej przygotować to całodniowe wydarzenie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pozyskane dane pozwolą nam dostosować program Forum uwzględniając oczekiwania uczestników. Będziemy także wdzięczni za zgodę na dalszy kontakt, aby informować Państwa o aktualnościach związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz etapem rozpoczęcia rejestracji.

Przygotowanie do Forum od strony uczestników jest podzielone na trzy następujące etapy:

Etap I – zgłoszenie zainteresowania udziałem w Forum (etap wstępny, niewiążący)

Etap II – rejestracja na Forum (planowana na październik 2021 r.)

Etap III – potwierdzenie udziału w Forum (na dwa tygodnie przed wydarzeniem)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Koszty transportu i zakwaterowania w Dubaju są po stronie uczestników wydarzenia.

Jakimi obszarami tematycznymi są Państwo najbardziej zainteresowani? Prosimy o wymienienie trzech: 


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  wprowadzonych przeze mnie w procesie zgłoszenia zainteresowania udziałem w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym, (dalej „Forum”)  i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu w celu dalszego kontaktu z PAIH S.A. w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących Forum. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem *


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu produktów własnych PAIH S.A. i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług własnych PAIH S.A., tj. przesyłanie informacji o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez PAIH S.A. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem **

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Forum

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne