Formularz zgłoszenia dla firm biorących udział w regionalnych programach gospodarczych w ramach Expo 2020 Dubai

Jeśli Państwa firma będzie brać udział w misji gospodarczej organizowanej przez Urząd Marszałkowski prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Uzyskane odpowiedzi pomogą specjalistom PAIH poznać Państwa potrzeby w zakresie ekspansji na rynek ZEA i zaproponować udział w działaniach promocyjnych (takich jak organizacja spotkań i matchmaking firm, przekazywanie innym podmiotom oferty produktowej Państwa firmy).

Dane osoby kontaktowej


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych wprowadzonych przeze mnie w procesie rejestracji udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w ramach programu regionalnego w trakcie Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai, (dalej „działania promocyjne”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w działaniach promocyjnych. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem *


Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazywanie przez PAIH S.A. w ramach jej statutowej działalności moich danych osobowych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju, znajdującego się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w ramach programu regionalnego w trakcie Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai oraz w celu umożliwienia nawiązania kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami i inwestorami. Zostałem poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń może wiązać się takie przekazanie. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem*.


Wyrażam zgodę na przekazanie przez PAIH S.A. moich danych osobowych, wprowadzonych przeze mnie w formularzu rejestracyjnym przedsiębiorcom i inwestorom zainteresowanym współpracą z polskimi przedsiębiorcami*.


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu produktów własnych PAIH S.A. i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dla celów marketingu produktów i usług własnych PAIH S.A., tj. przesyłanie informacji o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez PAIH S.A. Jestem świadomy/a, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem**

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Forum

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne